Mitica Zaiat

9%
Mitica Zaiat:
Pentru curaj.
Mitica Zaiat:
Este un oportunist.
Mitica Zaiat:
A facut mult rau tarii inca pe timpurile lui Voronin. Acum vrea s-o faca pe cont propriu.
Mitica Zaiat:
Nu cunosc asa persoana.
Mitica Zaiat:
Alta candidatura potrivita nu exista.
Mitica Zaiat:
Alta candidatura potrivita nu exista.
Mitica Zaiat:
Nu cunosc asa persoana.
Mitica Zaiat:
A facut mult rau tarii inca pe timpurile lui Voronin. Acum vrea s-o faca pe cont propriu.
Mitica Zaiat:
Este un oportunist.
Mitica Zaiat:
Pentru curaj.
Mitica Zaiat:
Alta candidatura potrivita nu exista.
Mitica Zaiat:
A facut mult rau tarii inca pe timpurile lui Voronin. Acum vrea s-o faca pe cont propriu.
Mitica Zaiat:
Pentru curaj.
Mitica Zaiat:
Este un oportunist.
Mitica Zaiat:
Nu cunosc asa persoana.