Sergiu Sirbu

8%
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Marioneta lui plahuiuk,comunist din talpa care s-a vindut mafiei!
Sergiu Sirbu:
Marioneta lui plahuiuk,comunist din talpa care s-a vindut mafiei!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!
Sergiu Sirbu:
Cu asa nume de familie la ce vot sa te mai astepti?!