Alexandru Zaiats

11%
Alexandru Zaiats:
Nu va avea cine sai dee peste coarne
Alexandru Zaiats:
Nu are mintea de preshedinte, lumea fuge din tsara dar el se odihneshte in toata luna in diferite tsari. El nui bravo da ii maladets!
Alexandru Zaiats:
Nu are mintea de preshedinte, lumea fuge din tsara dar el se odihneshte in toata luna in diferite tsari. El nui bravo da ii maladets!
Alexandru Zaiats:
Nu va avea cine sai dee peste coarne
Alexandru Zaiats:
Nu are mintea de preshedinte, lumea fuge din tsara dar el se odihneshte in toata luna in diferite tsari. El nui bravo da ii maladets!
Alexandru Zaiats:
Nu va avea cine sai dee peste coarne