Gem Gamer

10%
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
Da, eu sustin aceasta propunere , deoarece -- Mihai I este o mare personalitatea a neamului roman -- Lazo este doar in bolshevic care a condus comunismul in oriental indepartat
Gem Gamer:
Apara interesele unui stat strain-Rusia, si interesel sale proprii-banii Vorbeste asa intr-o maniera care iti provoaca greturi si uneori voma "Beti ceai si ne deorgoitesi"
Gem Gamer:
Da, eu sustin aceasta propunere , deoarece -- Mihai I este o mare personalitatea a neamului roman -- Lazo este doar in bolshevic care a condus comunismul in oriental indepartat
Gem Gamer:
Apara interesele unui stat strain-Rusia, si interesel sale proprii-banii Vorbeste asa intr-o maniera care iti provoaca greturi si uneori voma "Beti ceai si ne deorgoitesi"
Gem Gamer:
Da, eu sustin aceasta propunere , deoarece -- Mihai I este o mare personalitatea a neamului roman -- Lazo este doar in bolshevic care a condus comunismul in oriental indepartat
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
invata istoria
Gem Gamer:
invata istoria