Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 în opinia utilizatorilor debates.md


Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017. Acesta este fundamentat pe o creștere economică de 3%, o majorare a exporturilor de 10%, și a importurilor de 9%, pe prioritățile de politici publice ale Guvernului și, nu în ultimul rând, pe prevederile acordurilor de finanțare cu partenerii de dezvoltare. 

Potrivit documentului, veniturile la bugetul de stat înregistrează o creștere cu  11 la sută față de bugetul de stat aprobat pe 2016, constituind 32,8 mlrd. lei. Majorarea veniturilor se datorează în proporție de 73,5 la sută majorării încasărilor din impozite și taxe. Al doilea cel mai important factor reprezintă granturile  care vor însuma 3 mlrd. lei, în creştere cu 47%, informeaza site-ul oficial al guvernului.

Datoria externă a R epublicii Moldova la sfârșitul anului 2016 va fi de 1 893 milioane dolari SUA. Guvernul mizează și pe o finanțare din exterior  ca să poată acoperi deficitul bugetar de peste 4 mlrd lei. 

Principalii parametri ai proiectului legii bugetului de stat :

1.Veniturile - 32,7 mlrd. lei (creștere de 3,4 mlrd. lei sau 11,6 la sută față de aprobat (precizat) 2016;

2.Cheltuielile - 36,9 mlrd. lei (creștere de 3,4 mlrd. lei sau cu 10,1 la sută față de aprobat (precizat) 2016;

4.Deficitul bugetului de stat – 4,2 mlrd. lei.

Salariul vameșilor urmează să se dubleze în anul 2017. Această măsură a fost luată pentru a diminua factorul de corupție.

Opinia cetățenilor referitor la proiectul legii bugetului a fost enunțată în cadrul acestei dezbateri: